Selvom både familie og læger almindeligvis hellere end gerne lægger øre til, når der er brug for at tage de svære samtaler om kræften, så kan man møde en helt særlig forståelse, ved at opsøge en patientforening. Det fortæller Jutta Ølgod, der er sociolog og projektleder i Kræftens Bekæmpelse. ”Skåret over en bred kam har patient- og støtteforeningerne tre kerneformål. Patienterne kan møde andre i samme båd og udveksle erfaringer, foreningerne kan fungere som en vidensbank for information om sygdommen og behandlingsmuligheder, og endelig sigter de også på mere kræftpolitiske mål, når de er dagsordenssættende i medierne og kæmper for at forbedre vilkårene for deres respektive patientgrupper”, forklarer hun. Kræftens Bekæmpelse har formaliserede samarbejder med i alt 20 forskellige patient- og støtteforeninger, der tilbyder aktiviteter på landsplan. Dermed vil kræftpatienter fra hele landet kunne få glæde af foreningerne. ”Almindeligvis er foreningernes målgruppe kræftpatienter, med den samme diagnose, men vi har også foreninger der arbejder på tværs af diagnoser.

Mødes i øjenhøjde

En af patientforeningernes fornemmeste opgaver er at tilbyde en platform, hvor man kan møde ligestillede, der enten allerede har været, eller er på vej igennem det samme opslidende behandlingsforløb, man selv er. For selvom lægerne, familien eller det private netværk tilbyder en uundværlig støtte, så giver de fælles erfaringer med en livstruende sygdom en helt særlig forståelse, som er meget svær at fi nde andre steder, fortæller Jutta Ølgod. ”For rigtig mange er det en enorm befrielse at fi nde nogen, som kan nikke genkendende til alle de små hverdagsproblematikker, der kan virke banale, men man som patient kan opfatte meget generende. Det kan for eksempel være meget nemmere at tale med andre i en patientforening om, hvordan kræftsygdommen har påvirket éns sexliv, end det er at tage det op med lægen”, siger hun. Det er imidlertid ikke kun den sygdomsramte, der kan få glæde af at engagere sig i en patientforening. Ofte er der også tilbud til de pårørende, siger Jutta Ølgod.