”Alle kvinder oplever en grad af tab, krise og sorg, når de får fjernet et bryst. Nogle forholder sig nemmere til det at leve uden bryst og alligevel have en god hverdag, mens andre har behov for at få det tabte rekonstrueret”, konstaterer overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med. Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Herlev Hospital. Undersøgelser viser entydigt, at rekonstruktion af bryster gør, at kvinder får en bedre livskvalitet og lever et mere naturligt liv, hvor de desuden tænker mindre på deres kræftsygdom og selve forløbet.

Et bortopereret bryst kan være en konstant reminder

”De kvinder, der fravælger en brystrekonstruktion, bliver hver dag - når de ser sig i spejlet - mindet om deres sygdom. Det er ikke Vorherres model af bryster, vi kan rekonstruere, man kan se det er noget, vi har lavet. Brystet kommer til at virke lidt mere kunstigt, men for rigtig mange er det en brugbar løsning, som afføder færre negative tanker. Med et nyt bryst føler kvinden sig mere kvindelig og som en hel person igen. Det gør, at hun nemmere færdes i omverden og er i større harmoni med sig selv. Reelt oplever vi også, at blandt gifte kvinder er det ikke manden, der ønsker hun får rekonstrueret sit bryst. Det er kvindens eget behov.” Der er 2 muligheder, når det gælder genskabelse af et bryst. Enten kan lægerne rekonstruere med et implantat eller med patientens eget væv. En kombination kan også forekomme.

Bryst af væv fra maven eller implantater

”Metoden med brug af eget væv er klart Rolls Royce-modellen. Man tager væv fra maven og flytter ganske enkelt mavedellen op i brystet. På den måde går dellen til et godt formål og brystet kan laves mere naturligt. Men den metode kræver en omfattende operation på ca. otte timer, og kvinden vil få et langt ar på maven.” Implantater er en klart nemmere løsning, hvor kirurgen ikke skal skære andre steder end ved brystet. ”Selvom der findes flere implantat-typer er det svært at finde et, som ligner et almindeligt bryst. Derfor er resultatet altid mest vellykket hos de patienter, hvor vi skal rekonstruere begge bryster. Så kan vi få dem mere symmetriske.”

Primær eller sekundær brystrekonstruktion?

Det er meget individuelt om en brystrekonstruktion bliver lavet samtidig med at knuden bliver fjernet (primær rekonstruktion) eller efter et halvt til et år (sekundær brystrekonstruktion). ”Valget afhænger af kræfttype, kvindens øvrige fysik, og om hun eventuelt skal i efterbehandling. Tendensen er, at flere og flere får det gjort med det samme. Men det er vigtigt, at kvinden selv bringer emnet på banen over for sin brystkirurg. Tilbuddet om primær rekonstruktion kommer ikke altid af sig selv, fordi brystkirurgen nok har mere fokus på selve kræftbehandlingen.”