Palliativ indsats er meget mere end smertebehandling på et hospice, slås det fast af Lene Jarlbæk, overlæge, forsker, ph.d. ved Videncenter for Rehabilitering og Palliation på Syddansk Universitet.

”Den palliative indsats lindrer personer med livstruende sygdom både psykisk, fysisk, socialt og eksistentielt. Da kræft overvejende er en livstruende sygdom, så er det oplagt at have omtanke for palliation her. Mange kræftpatienter bliver helbredt, men mange andre gør ikke,” forklarer hun.

Tænk palliation ind i forløbet

For hver ny behandling målrettet kræftsvulsterne mindskes chancen for effekt, og de symptomer, kræften forårsager, tiltager undervejs. Her er det vigtigt, at patienter og pårørende får at vide, at de kan tilbydes en palliativ indsats så tidligt som muligt, hvis de har behov, mener Lene Jarlbæk.

”Alle, som beskæftiger sig med palliation, er stort set enige om, at den palliative behandling kan køre parallelt med den øvrige behandling, og derefter fortsætte når den øvrige behandling ophører. Det foregår dog langtfra altid optimalt, og ofte uden den tværfaglige tilgang, der er nødvendig. Alle behandlere bør tænke på behovet for palliation,” mener hun.

Hvad er Palliativ Behandling?

Palliation betyder lindring, og begrebet bruges sundhedsfagligt i forbindelse med de lidelser og symptomer, som kan være forbundet med livstruende sygdomme. Tidligere har palliativ behandling primært været forbundet med lindring i den dødeligt syges sidste levetid, men lindringen anvendes i dag bredere og dækker hele sygdomsforløbet. Lindringen skal ifølge WHO dække smerte og lidelse af fysisk, psykisk, social og åndelig art.