”Vi er rent udsagt rigtigt gode til at så nye frø i forskningsverdenen herhjemme, og derfor er vores cancerforskning blandt verdens bedste”.

Så klar er meldingen fra Specialist i Onkologi, Morten Høyer, der udover at være ledende overlæge på det nyetablerede nationale Center for Partikelterapi, også er formand i Dansk Kræftforskningsfond. Fonden arbejder på at fremme pilotprojekter inden for kræftforskning herhjemme, og uddeler hvert år knap fem millioner kroner til nytænkende forskningsprojekter, der vedrører kræftbehandling. Det er ifølge Morten Høyer en af grundene til, at så mange revolutionerende kræftforskningsprojekter ser dagens lys herhjemme.

Generelt er der rigtig meget fokus på sygdommen herhjemme, og det betyder, at vi årligt modtager rigtig mange donationer fra både privatpersoner og virksomheder.

”Lægevidenskabelige forskere i Danmark har i det hele taget rigtige gode arbejdsbetingelser. De store, etablerede forskergrupper kan søge de store puljer hos for eksempel Kræftens Bekæmpelse, mens de mindre og nystartede projekter kan få en økonomisk håndsrækning hos os. Vi kan for eksempel støtte et cancerepidemologisk projekt, der forsøger at kortlægge årsagerne til, kræft opstår, eller en forsker der undersøger, om et bestemt gen eller protein i kræftsvulsten betyder, at kræften er resistent for behandling. På den måde får de danske forskere mulighed for at brede sig over hele spektret - fra forebyggelse, over diagnosticering til behandling, og det er vigtigt for kvaliteten af vores forskning”, forklarer han.

Morten Høyer påpeger også, at vi som samfund er rigtig gode til at støtte op omkring kræftforskningen herhjemme.

”Generelt er der rigtig meget fokus på sygdommen herhjemme, og det betyder, at vi årligt modtager rigtig mange donationer fra både privatpersoner og virksomheder. Derudover må det siges at være enormt positivt, at kræftforskningen styres af forskeren, der får ideerne, og at den ikke udelukkende foregår i private virksomheder”.