Partikelterapi

  • Partikelterapi er en strålebehandling, hvor man primært benytter sig af protoner. Protonerne har en meget specifik rækkevidde, og det betyder, at det er muligt at få protonerne til at eksplodere og afgive deres energi lige præcis der, hvor vi ønsker det. Dermed kan man opretholde en meget høj stråledosis i kræfttumoren, uden at skulle udsætte det raske væv omkring den for belastningen.
  • Undersøgelser har vist, at det kun er omkring 1 ud af 10 kræftpatienter, der vinder noget på partikelterapien frem for den gængse strålebehandling. Lungekræft kan f.eks. flytte sig synkront med vejrtrækningen, og anatomien kan ændre sig fra dag til dag, så der ofte forekommer små forskydninger af tumoren. Derfor vil præcisionsstrålingen ikke hjælpe lungekræftpatienterne.

Det nye center betyder, at mange flere kræftpatienter slipper for at drage på anstrengende behandlingsrejse til udlandet for at modtage partikelbehandlingen, samt at mange andre nu kan modtage en mere optimal kræftbehandling i Danmark.

Specielt børn er egnet til partikelterapi

Det gælder blandt andet kræftramte børn, hvis væv stadig ikke er færdigudviklet og derfor særligt kan drage fordel af partikelterapien, der er strålebehandling med protoner. Protonerne har en meget præcis rækkevidde, som giver en høj koncentreret stråledosis uden at ramme det raske væv omkring i kræfttumoren. Det minimerer risikoen for følgeskader. 

”Vi glæder os meget til at tage centeret i brug senere på året. Det kommer til at betyde, at mange flere patienter, som er vurderet egnet til partikelterapi, vil kunne blive behandlet optimalt. Især børn vil have fordele af partikelterapi, da de er i høj risiko for følgeskader fra stråling fordi deres væv stadig er umodent. Nu kan vi i Danmark tilbyde dem behandling med protoner,” siger professor og ledende overlæge Morten Høyer, der har ansvaret for at sætte protonterapi i drift på det nye center.

Efter flere års tålmodig venten kan Morten Høyer altså endelig i horisonten skimte de fysiske rammer for Dansk Center for Partikelterapi. Selvom centeret endnu ikke står klart, er forskningen i partikelterapi allerede på et meget højt internationalt niveau. Danmark deltager i et netværk af nye centre i Skandinavien, Holland, Belgien, Tyskland, Polen, og England og er helt med fremme i den europæiske forskningselite på området.

Danmark er langt fremme i denne behandlingsform

”Vi er meget langt fremme i Danmark med viden om partikelterapi, og vi og danske patienter drager fordel af at kunne samarbejde med andre meget dygtige forskere i andre europæiske lande,” oplyser Morten Høyer.

Danmarks forskningsbidrag gælder ikke mindst i forhold til viden om udvælgelsen af egnede patienter til partikelterapi-behandling.  Ifølge Morten Høyer vil centerets ansatte bruge mange forskningsressourcer på at skabe indsigt i udvælgelsesprocessen, fordi det øger sandsynligheden for, at patienterne modtager den rette behandling.

Det er nemlig ikke alle kræftpatienter, som kan modtage partikelterapi. Det er f.eks. patienter, hvor tumoren bevæger sig med vejrtrækningen eller på anden måde ændrer form. Her er partikelterapiens meget præcise rækkevidde ikke hensigtsmæssig. Behandlingen er omvendt meget effektiv til stråling tæt ved kritiske områder som f.eks. hjerne og rygmarvskanalen. 

Protoner er ikke altid bedre end traditionel stråling

”Det er ikke i alle situationer, at stråling med protoner er bedre en traditionel stråling. Men viden om, hvornår det er effektivt, og hvornår det optimerer behandlingen, er helt afgørende indsigt, hvis man skal reducere risici for udvikling af alvorlige skadevirkninger og sekundær cancer senere i livet,” siger Morten Høyer.

Center for Partikelterapi åbner til oktober 2018 og vil huse 33 ansatte. På sigt vil i alt 120 medarbejdere -  herunder læger og fysikere -  sikre, at danske kræftpatienter tilbydes partikelterapi, såfremt den vurderes som optimerende for behandlingen.