Hvert år bliver der registreret 4.400 nye tilfælde af lungekræft.

Hvert år bliver der registreret 4.400 nye tilfælde af lungekræft. Det er en alvorlig sygdom, men prognosen for overlevelse er faktisk under gradvis forbedring.

Det er den bl.a., fordi lungecancer-pakkeforløbet sikrer en hurtig udredning. Patienten skal være i behandling 11 dage efter, diagnosen er stillet.

Men den forbedrede prognose skyldes i allerhøjeste grad de seneste ti års store udvikling af den medicinske kræftbehandling. Den er intensiveret og individualiseret.

”Vi har fået mere viden om cellebiologi – om hvordan kræft udvikler sig. På den baggrund har det været muligt at udvikle flere nye såkaldt målrettede behandlinger baseret på lægemidler, der angriber vigtige dele af kræftens vækstbetingelser. Vi kalder det targeteret behandling, rettet mod et bestemt mål (target) i kræftcellen,” forklarer overlæge, dr.med. Jens Benn Sørensen, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet.

Der anvendes i dag flere forskellige målrettede behandlinger i relation til fremskreden ikke-småcellet lungekræft. Tre forskellige nye stofgrupper har hver deres måder at virke på.

Potente mekanismer

”En hovedgruppe virker inde i kræftcellerne ved at afbryde de signaler, der sætter gang i udviklingen af sygdommen. Behandlingen gives som tabletter og bruges i stedet for kemoterapi. Effekten af disse såkaldte tyrosin-kinase-hæmmere kan forudsiges ved hjælp af testning for særlige genetiske forandringer i kræftcellerne.”

En anden hovedgruppe hæmmer nydannelsen af blodkar i kræftsvulsten. Og uden blodkar kan den ikke vokse. Behandlingen kaldes angiogenese-hæmmende og gives i en blodåre eller som tabletter i kombination med kemoterapi.

Den tredje og nyeste mulighed inden for målrettet kræftbehandling er immunterapi.

Normalt kan immunsystemet ikke effektivt bekæmpe kræftceller, men ved at bruge immunterapi kan man aktivere immunsystemet, så det angriber kræftcellerne med mere potente og virkningsfulde mekanismer. Ligesom man kender det ved mange infektionssygdomme. Behandlingen kan gives som antistofbehandling, der indgives i en blodåre.

”De tiltag gør gradvis behandlingsprognosen bedre. Der er kommet en kæmpe fremdrift i disse år med målrettet kræftbehandling. Og for uhelbredeligt syge patienter kan behandlingen forlænge levetiden og give bedre livskvalitet.”