Forebyggelse

Tiltag mod radon i Danmark og EU

  • Indsatsen mod radon prioriteres både i Danmark og i EU. Landene i EU skal som følge af Europarådets strålebeskyttelsesdirektiv fra 2013 udarbejde en national radonhandlingsplan med deadline 6. februar 2018.
  • I Danmark kommer der bl.a. en ny anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) omkring radon-målemetoder med specifikke retningslinjer omkring hvilke krav, der skal være opfyldt for at udføre en korrekt radonmåling – f.eks. hvor mange målere der skal placeres i bygningen.
  • Med den nye anvisning kan en måling holdes op mod Byggereglementets (BR) krav til nybyggeri.
  • Desuden kommer der mere oplysning om radon, både til rådgivere og boligejere. SBi udbyder allerede i samarbejde med Teknologisk Institut en radon-efteruddannelse for folk i byggebranchen.

Radon udsætter os for skadelig radioaktiv stråling i vores egne hjem, og en høj koncentration øger risikoen for udvikling af lungekræft. Radon er i Danmark skyld i ca. 300 tilfælde om året relateret til lungekræft. Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart i jorden, så det går ikke bare væk, men kræver fortløbende fokus. Koncentrationen af radon i luften angives i becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3) ligesom andre former for radioaktiv stråling.

”Radon trænger ind i bygninger via revner og sprækker i vores terrændæk i gulvkonstruktionen. Det skyldes bl.a. trykforskellen mellem jorden og boligen. Radon er også udenfor men bare i meget små mængder – kun 5-8 Bq. Så først når den kommer indenfor og ophober sig i større mængder, kan det blive farligt,” siger Manja Lykke Alvagård, som er Formand i Dansk Radonforening.

Skærpede krav til indeklima og radon

Bygningsreglementet (BR) indeholder skærpede bestemmelser om indeklima, der følger WHO’s anbefalinger. Det betyder, at nye bygninger skal udføres, så radon indendørs ikke overstiger 100 Bq/m3.

”Det var først i 1998, at det blev en del af BR for småhuse at bygge lufttæt mod jord, så alt boligbyggeri fra før 1998 er på ingen måder radonsikret. Derfor er der ca. 300.000 huse i Danmark med et niveau på over 100 Bq. I forhold til det nugældende bygningsreglement ville det være godt med krav til dokumentation, så det også efterfølgende skulle påvises, at husets radonindhold ikke overstiger grænseværdien. I byggetilladelsen er der jo ofte krav til dokumentation for andre forhold, som f.eks. lufttæthed ved BlowerDoor-test, lydmålinger mv., men ikke i forhold til radonmåling. Hvis det kom med, ville der jo virkelig blive fokus på det, og så ville entreprenørerne få et reelt ansvar i forhold til radon,” siger Manja Lykke Alvagård.

Måling af radon kan foretages med et dosimeter, der er en lille boks med en plastik-film, hvor radon sætter spor. Der skal måles i mindst 60 dage for at få den mest nøjagtige gennemsnitsværdi. Digitale målere, der kan registrere niveauet time for time, er også ved at blive anerkendt.

Nedbring radonniveauet

Man kan selv gøre en del for at begrænse niveauet af radon ved at tætne revner og sprækker i terrændækket og sørge for tilstrækkelig udluftning og ventilation. At få etableret et radonsug under huset er også en - meget effektiv - mulighed.

”Et højt radonniveau kan skyldes, at vi ikke får ventileret tilstrækkeligt, men der kan være så store mængder nede i jorden og så store revnedannelser i gulvkonstruktionen, at man ikke kan ventilere sig ud af det,” siger Manja Lykke Alvagård.