Det skal Kræftplan IV hjælpe med til. Den skal bygge på samarbejde og en positiv tilgang til at bringe alle gode 'kræfter' i spil for at gøre det så godt som muligt for den enkelte kræftpatient, dennes pårørende – og ikke mindst samfundet.

Udfordringerne er at give bedre patientforløb og maksimere effekten af behandlingerne – også når antallet af kræftpatienter stiger kraftigt i årene fremover.

Hele forløbet dækkes

Hovedelementerne i Kræftplan IV ligger inden for områderne udredning, behandling, rehabilitering og palliation med fokus på glidende overgange og patientinddragelse hele vejen.

Rammen for al kræftbehandling er den multidisciplinære tilgang, hvor alle relevante specialer bidrager, hvor de kan gøre en forskel. Pakkeforløbene har allerede vist deres værd ved at fjerne systemets inerti, der medførte unødig ventetid. De steder, hvor udredningen sker glat, skal vi nok til at se mere på patientens ønsker og behov som grundlag for et individuelt pakkeforløb. En vigtig konsekvens af den hurtigere udredning er f.eks. muligheden for at planlægge operationer og andre helbredende behandlinger på specialiserede afsnit.

Målrettet behandling og tillid

Vores område er onkologien, der omfatter den ikke-kirurgiske behandling af kræft: medicinsk behandling, strålebehandling og understøttende/lindrende behandling. Her må kodeordet for Kræftplan IV være målrettet behandling og tillid. Denne målrettethed skal gælde både en mere præcis og effektiv behandling af selve kræftsygdommen og samtidig en tryghed og tillid til, at alle behandlinger bliver målrettet den enkelte patients livssituation, behov og ønsker. Derfor støtter vi tankerne om en gennemgående behandlingsansvarlig læge i et kræftforløb – da det er den bedste måde at sikre gode behandlingsbeslutninger sammen med den enkelte patient.

Viden og dokumentation

Vi har stadig brug for at opnå større indsigt i kræftens biologi og sammenhæng med behandlingseffekt. Der skal identificeres gode sygdoms-og behandlingsmarkører og implementeres nye behandlinger dér, hvor de giver størst udbytte. Meget fokus har samlet sig om nye meget dyre former for medicin. Når vi som samfund investerer i ny dyr medicin, er det vigtigt at dokumentere, at det har værdi for patienten. Det er også vigtigt at sikre en ensartet indførelse, finansiering og overvågning af effekten på nationalt plan. I den sammenhæng er det afgørende, at der etableres effektive kliniske databaser, der er et nødvendigt værktøj for at kunne overvåge behandlingskvaliteten.

Værdifuld behandling

Uanset behandlingernes resultat står de fleste kræftpatienter i en livsomvæltende situation. Uhelbredeligt syge skal indstille sig på døden og afklare ønsker og prioriteringer, mens tid er. Patienter i vedvarende behandling og kræftfrie patienter skal finde frem til en ny hverdag og måske tilbagevenden til arbejdsmarkedet. En bred hjælp også tidligt i forløbet kan i betydelig grad lette vejen. Denne hjælp skal, ligesom anden kræftbehandling, være fagligt underbygget, veldefineret og tilgængelig for alle.

En Kræftplan IV, der forholder sig til ovenstående, er nødvendig for at give politisk drive og økonomi til befolkningens berettigede krav om den mest værdifulde behandling for hver enkelt kræftpatient.