Kræft kommer i mange forskellige former, og udvalget af behandlinger er efterhånden lige så mangfoldig. Uanset hvilken behandling, man benytter, handler det om at få et helbredende stof ind i patientens krop, og det kan man gøre på forskellige måder.

Overordnet skelnes der mellem intravenøs behandling, hvor lægemidlet sprøjtes direkte ind i patientens blodåre, subkutan behandling, hvor lægemidlet sprøjtes ind lige under huden, og tabletbehandling, hvor man, som navnet antyder, sluger en pille.

Det er ikke ligegyldigt for hverken patienten eller samfundsøkonomien, hvilken behandling der benyttes.

Mindre pres på sygehusene

Den intravenøse behandling skal foretages af sundhedspersonale, og derfor er patienten nødsaget til at møde op på sygehuset for at få medicinen ind i blodet. Det kræver selvsagt en masse økonomiske ressourcer for sundhedsvæsenet og en hel del personlige ressourcer for patienten.

Al behandling, som potentielt kan gives i form af tabletter, forsøger man at lave som tabletter. Det er den vej, udviklingen går.

Tabletbehandlingen og den subkutane behandling kan derimod ofte klares af patienterne selv i deres eget hjem.

”Det er meget mindre krævende at give behandlingen som tablet end som injektion. I et samfundsøkonomisk perspektiv frigiver det ressourcer til andre behandlinger. Og i stedet for fysisk fremmøde kan man i stedet klare mange ting over telefonen eller på anden vis. For patienten er det en stor fordel, at man ikke skal bruge tid og kræfter på at transportere sig til sygehuset,” siger Jørgen Schøler Kristensen, der er formand for Danske Regioners Medicinråd.

Flere tabletbehandlinger på vej

Af samme årsag arbejder medicinalfirmaer og forskere på at gøre flest mulige kræftbehandlinger tabletbaserede.

”Al behandling, som potentielt kan gives i form af tabletter, forsøger man at lave som tabletter. Det er den vej, udviklingen går. ” siger Jørgen Schøler Kristensen.

Effekten af tabletbehandlinger, der ofte rammer et mere specifikt mål end den klassiske intravenøse kemoterapi, er også meget lovende. En af de mest succesfulde tabletbehandlinger er den mod kronisk myeloid leukæmi, som tidligere havde en meget høj dødsrate, men som i dag lægges helt til ro ved hjælp af en enkelt tablet om dagen.

”Endnu er det ikke alle kræftformer, der kan behandles med tabletter. Målet er dog, at flere og flere behandlinger skal kunne tages i tabletform via munden,” siger Jørgen Schøler Kristensen.

Fakta

De vigtigste forskelle i tal:

1. Tidsforbrug for sundhedsfaglig personale pr. infusion: 1 time og 34 minutter

2. Tidsforbrug for patient/pårørende pr. infusion: 6 timer og 58 minutter

3. Hvis tabletbehandling er flatline 0 og sammenligningspunkt, bruges der 2212,5 arbejdstimer på IV let (1 infusion pr. uge) og 7375 arbejdstimer på IV tung (flere infusioner pr. uge)

4. I et økonomisk perspektiv udgør hver infusion ca. 790 kr - beregnet udelukkende på sundhedsfagligt tidsforbrug

Kilde: Jan Sørensen, SDU.