Sponsoreret af AstraZeneca Danmark
Vil du vide mere om AstraZenecas Arbejde?

AstraZeneca arbejder for at udvikle nye lægemidler, som kan forbedre kvaliteten i behandlingen og bidrage til et bedre liv for patienter.

Læs mere på www.astrazeneca.dk

Af Mads Moltsen

Hver tredje dansker får kræft på et tidspunkt i livet, og omkring 270.000 danskere lever i dag med sygdommen. Derfor arbejdes der på livet løs for at få bugt med den frygtede sygdom.

”Vi har en ambition om i fremtiden at kunne kurere kræft. På kort sigt er det at behandle patienter så hurtigt som muligt, for at undgå spredning, samt gøre kræft til en ikke-dødelig, kronisk sygdom, som man kan leve med i mange år. Det er vigtigt for AstraZeneca at udvikle personlig medicin, herunder immunterapi, der har så god effekt og så få bivirkninger som overhovedet muligt. Vi mener, at fremtiden ligger i personlig medicin, der er målrettet den enkelte patient, og dermed muliggør en større sandsynlighed for, at patienterne får gavn af behandlingen, færrest mulige bivirkninger og dermed en bedre livskvalitet” siger AstraZenecas administrerende direktør i Danmark Julie Brooker.

Førende eksperter og nyeste viden på kræftområdet

Virksomheden har valgt en videnskabelig strategi, hvor omdrejningspunktet er et tæt samarbejde med faglige eksperter. ”Vi kan ikke udvikle de nye behandlinger og diagnosticeringsmetoder på egen hånd, og derfor har vi allieret os med førende eksperter og biotech-firmaer for hele tiden at være opdateret med den nyeste viden,” siger Julie Brooker.

AstraZeneca arbejder blandt andet med brystkræft, kræft i æggestokkene og lungekræft, og virksomhedens langsigtede vision er at skabe nye kræftbehandlinger, både inden for eksisterende områder såvel som nye områder samt højne patienternes livskvalitet og få bugt med kræft som en dødsårsag.

 

Artiklen fortsætter under billedet

Cirkulerende tumordna


Cirkulerende tumor-DNA (FOTO: AstraZeneca)


 

Forbedret overlevelse for danske lungekræftpatienter

Medicinalvirksomheden AstraZeneca vil udvikle målrettede behandlinger inklusiv immunterapi, der skal medvirke til at fordoble overlevelsesraten hos danske lungekræftpatienter. Tidligere i år afholdt foreningen Dansk Lunge Cancer Gruppe en Visionskonference, som endte i en rapport for fremtidens lungekræftbehandling. Konferencen mundede ud i en ambitiøs målsætning:

 


5-årsoverlevelsen for lungekræftpatienter skal fordobles til 25 procent inden udgangen af 2030 – og patienterne skal overleve til et godt liv.


 

For at nå målsætningen er der blandt andet brug for nye behandlings- og diagnosticeringsmetoder, og det vil forskere og medicinalvirksomheder lægge kræfter i at udvikle i de kommende år. Medicinalvirksomheden AstraZeneca har givet et uafhængigt sponsorat til Visionskonferencen og har samtidig udvikling af lungekræftbehandling som ét af deres indsatsområder. Det fortæller Steffen Filskov Sørensen, der er læge, PhD og Senior Medical Advisor hos AstraZeneca. ”Vi arbejder med at udvikle ny medicin mod lungekræft, da det er en hyppig og meget dødelig sygdom i Danmark. I øjeblikket dør alt for mange af lungekræft, og derfor er der brug for bedre behandlinger og tidligere opsporing,” siger han.

Skræddersyet kræftmedicin

Hvert år får godt 4.500 danskere konstateret lungekræft, og sygdommen er årligt skyld i cirka 3.700 dødsfald. Lungekræft inddeles i fire stadier, alt efter hvor fremskreden den er. Fra stadie I, hvor der kun er en mindre kræftknude, til stadie IV, hvor der er opstået metastaser andre steder i kroppen. En af årsagerne til den store dødelighed er, at mange patienter først diagnosticeres i stadie IV, hvor sygdommen er så fremskreden, at kun 2 procent overlever inden for fem år.

Fremtiden for nogle patienter med lungekræft bliver, at de er i behandling i længere perioder, og derfor er det vigtigt, at patienterne samtidig har en god livskvalitet.

For at forbedre prognosen for lungekræftpatienter satser AstraZeneca blandt andet på det, der i folkemunde kaldes personlig medicin. Det går ud på, at man tester hver enkelt patient for at kortlægge kræftcellernes biologi. Ud fra den viden kan man så vælge det lægemiddel, der passer bedst til den enkelte patient og skræddersy en personlig behandling. Metoder til testning har været i en accelererende udvikling i de seneste år. I dag anvendes ikke kun test på væv, men også test på blod, for at få vigtig viden om, hvordan man kan målrette behandlingen til den enkelte patient. ”Vi arbejder både på at udvikle de testmetoder, der skal til for at kortlægge kræftcellernes biologi, og på at lave de lægemidler, som er målrettet den enkelte patients kræftsygdom,” forklarer Steffen Filskov Sørensen.

Patienter skal overleve og bevare livskvaliteten

AstraZeneca har allieret sig med førende eksperter i lungekræft, da de lægger vægt på en dybt videnskabelig tilgang til det at udvikle medicin. På lang sigt er målsætningen at kurere lungekræft, men på kortere sigt er det at gøre sygdommen til en ikke-dødelig, kronisk sygdom, som man kan leve med i mange år. Derfor er det også vigtigt for AstraZeneca at udvikle personlig medicin, der har så få bivirkninger som overhovedet muligt. ”Fremtiden for nogle patienter med lungekræft bliver, at de er i behandling i længere perioder, og derfor er det vigtigt, at patienterne samtidig har en god livskvalitet. Derfor arbejder vi på, at nye behandlingsformer har langt færre bivirkninger end traditionel kræftbehandling,” siger Steffen Filskov Sørensen.


DK-2407-11-17-ONC

AstraZeneca, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S. Tel: +45 43 66 64 62. www.astrazeneca.dk