Cirka 4.400 danskere får ende- og tyktarmskræft om året. Det rammer næsten lige mange kvinder som mænd. Og indtil 2008 var det kun omkring 40 procent af disse mænd og kvinder, der reagerede på den behandling, lægerne anvendte. I 2008 fandt forskere dog frem til, at tarmkræft kan være forårsaget af  forskellige mekanismer, og hver mekanisme derfor skal behandles forskelligt. “Vi ved nu, at der eksisterer flere typer af tarmkræft, og hver patient skal derfor testes omhyggeligt for at se, præcis hvilken type kræft patienten har, og hvilken type behandling personen skal have. Det kan RAS-testen hjælpe med,” siger Benny Vittrup Jensen, teamledende overlæge på onkologisk afdeling på Herlev Hospital. Han arbejder til dagligt med at behandle patienter med kræft i tyk- og endetarm.

Vi ved nu, at der eksisterer flere typer af tarmkræft, og hver patient skal derfor testes omhyggeligt for at se, præcis hvilken type kræft patienten har, og hvilken type behandling personen skal have.

RAS-testen højner overlevelsen ved tarmkræft

I 2008 indførte man den såkaldte RAS-test, der afslører om en patient med kræft, har den ene eller anden form. Det gør, at behandlingen nu kan tilrettelægges efter den individuelle patients præcise behov. “Efter man indførte RAS-testen, så kan kræftbehandlingen i højere grad skræddersyes den enkelte patient. Tidlig behandling højner chancen for at overleve kræftsygdommen markant. Det er derfor  vigtigt, at man får taget testen tidligt i forløbet, så man hurtigt kan komme i gang med den rigtige behandling,” siger Benny Vittrup Jensen.

RAS-test så tidligt som muligt

Ende- og tyktarmskræft kan være forårsaget af enten en mutation i RAS-kræftgenet eller være en såkaldt ’vild-type’-kræft uden mutation. RAS-testen afslører, hvilken af de to kræftformer det drejer sig om. “Nogle gange kan patienten nøjes med at få fjernet det stykke af tarmen, der er ramt af kræft. Men hvis kræften har spredt sig, så skal patienten have medicinsk behandling hurtigst muligt, så kræften kan stoppes. Derfor er det blandt andet vigtigt at få taget en RAS-test tidligt i forløbet, så man ved, hvilken behandling der vil virke,” siger Benny Vittrup Jensen.