DRP-metoden bruges til at udvælge patienter til en specifik behandling og fravælge dem, der højst sandsynligt ikke vil respondere, men vil få mere gavn af alternativer. På en skala fra 0-100 angives, hvor sensitiv en patient er over for en given behandling, og DRP bidrager dermed til en mere præcis behandling og personlig medicin.

”Vores studie viser, at patienter med DRP på 75 har meget længere tid før progression på det undersøgte kemoterapistof, dvs. de kan få stoffet i 13 måneder, mens en patient med DRP på 25 kun vil kunne være på stoffet i 7 måneder. Så stoffet virker længere i de patienter, vi kan vise har en høj sensitivitet, og der er altså en forskel - en forlængelse af behandlingsresponsen - på hele seks måneder. Man får jo stoffet, så længe man har gavn af det, så hvis tumoren begynder at vokse, så virker stoffet ikke mere – tumor er blevet resistent - og man er nødt til at skifte. Derfor sigter man mod så lang behandlingsrespons-tid som muligt,” siger Anna Sofie Kappel Buhl, der er læge og forsker på brystcancerprojektet. Hun tilføjer, at ud over i det undersøgte kemoterapistof ser metoden ud til virke i en lang række andre stoffer.

Biopsi anvendes til DRP

I studiet blev metastatiske brystkræftpatienters tumorbiopsi, der blev taget ved diagnosetidspunktet, anvendt til oprensning af mRNA, der blev brugt som en multigenmarkør, så den enkelte patients tumor blev klassificeret sensitiv eller ikke-sensitiv ifølge DRP-profilen.

”Det, at man kan bruge en biopsi, der allerede er taget og opbevares hos patologen, gør metoden meget tilgængelig for læge og patient,” siger Anna Sofie Kappel Buhl.

DRP har potentiale til at redde liv i primærbehandling

En vigtig skelnen er mellem primærbehandling og metastatisk sygdom. Det pågældende forskningsprojekts resultater gælder udelukkende for patienter på metastatisk niveau.

”Da vores studie var med patienter med metastatisk sygdom, kan vi ikke hævde, at vi med DRP-metoden på nuværende tidspunkt redder liv, men vi giver patienterne længere tid med respons på behandlingen. De vil dog alle sammen få progression før eller siden, så tumoren bliver resistent over for det pågældende stof, og så vokser den igen og kan ikke holdes nede med samme behandling. Men vi håber at kunne bringe DRP-metoden ind i primærbehandlingen, da det undersøgte stof også bruges ved patienter, der lige har fået en tumor, så metoden har potentiale til at blive brugt her. Og her kan vi måske faktisk være med til at redde liv ved at have bidraget til at stoppe spredning,” konstaterer Anna Sofie Kappel Buhl håbefuldt.